Ο συνεταιρισμός καλεί τα μέλη του να δώσουν δείγματα προς εξέταση.

Ο συνεταιρισμός απευθύνεσαι σε μελισσοκόμους και μη και γνωστοποιεί ότι διαθέτει βάζα γυάλινα του κιλού από 32 λεπτά και μεταλλικό κουτί με το λογότυπο του συνεταιρισμού από 55 λεπτά.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον πρόεδρο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Ο μελισσοκομικός συνεταιρισμός καλεί τα μέλη του να δηλώσουν τις ποσότητες από βάζα και κουτιά που επιθυμούν να προμηθευτούν, ώστε να κάνουμε έρευνα αγοράς και ομαδική παραγγελία για να πετύχουμε καλύτερες τιμές.