Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της ΚΥΑ με αριθμό 1184/247574/13-9-2021 (ΦΕΚ 4246_Β_14.09.2021) & (ΦΕΚ 4445_Β_28.09.2021 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ) τέθηκε από την Παρασκευή 22.10.2021 σε λειτουργία το σύστημα υποβολής Αίτησης Άμεσης Επιχορήγησης.

Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης είναι όσοι μελισσοκόμοι έχουν ενταχθεί στη δράση 3.2 του Προγράμματος βελτίωσης των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2020.

Στο παρακάτω link θα βρείτε την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ  για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων για την Κρατική Ενίσχυση (COVID-19) στον τομέα της παραγωγής μελιού:

https://www.opekepe.gr/el/enimerosi/anouncements/4117-ypovoli-aitiseon-ektrofis-xoiron-paragogis-meliou

Το διάστημα υποβολής αίτησης ορίζεται έως και την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 23:59.

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Πανεπιστημίου 171 (γραφείο 12)
Τ.Κ.: 26110
Πάτρα
Τηλ.: 2613613746
Fax: 2610452259
Email.: kmdelladas (at) gmail (dot) com

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
& ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 «ΕΘΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ»

Σας υπενθυμίζουμε ότι, όλοι οι ενεργοί μελισσοκόμοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν έως τις 20 Οκτωβρίου 2021 δήλωση κατεχόμενων κυψελών.

Η κατάθεση των δηλώσεων κατεχόμενων κυψελών γίνεται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ) της κάθε περιοχής, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέσω διαχειριστικής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.&Τ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Η δήλωση κατεχόμενων κυψελών είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και θα πρέπει να γίνεται μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 20ης Οκτωβρίου κάθε έτους.

Η μη κατάθεσή της συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται στην υπ΄ αριθμ: 104/106513 Φ.Ε.Κ. 1560/17-04-2021 απόφαση για το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο. 

Υπ΄ αριθμ: 1184/247574 απόφαση για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε όλη την επικράτεια (covid - 19) στην οποία περιλαμβάνεται και ο τομέας της παραγωγής μελιού.

Έγκριση της υπ’ αρ. 9/2021 πυροσβεστικής διάταξης με θέμα: Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους. 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 23083 Φ.700.19/11.6.2020 απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη με θέμα: «Έγκριση της υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα “Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας”» (Β’ 2233).