Από το youtube.

Σύστημα ΑΡΙΣΤΕΑΣ: εμβολιασμός με το χέρι


Eτοιμασία κυψελιδίων - εισαγωγή παρθένας βασίλισσας


Βασιλοτροφία και παραγωγή βασιλικού πολτού με συσκευή zenderΥλικά για βασιλοτροφία, συσκευές zender καθώς και συσκευή μαρκαρίσματος βασίλισσας διαθέτουμε στο πρατήριο μας στα Κοκολάτα.