Αναβάλλεται για της 7-7-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στα γραφεία μας στα Κοκολάτα η Γενική Συνέλευση τού Συνεταιρισμού πού είχε προγραμματιστεί να γίνει αύριο 23/6/2021.

Επειδή υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση φέτος για να βγουν τα έντυπα των νομικών προσώπων στα οποία ανήκει και ο Συνεταιρισμός, επειδή οι εταιρίες λογισμικού π.χ. singular, epsilon κ.τ.λ. καθυστέρησαν πάρα πολύ για την έκδοση του πιο πάνω λογισμικού, επειδή οι πληροφορίες από τα σχετικά έντυπα πού κυκλοφορούν κάθε χρόνο και αυτά καθυστέρησαν πάρα πολύ. Για όλους  αυτούς  τους λόγους αναβάλετε η Γενική Συνέλευση για τις 7 Ιουλίου.

 

Ευχαριστούμε

Με εκτίμηση