Βεβαίωση κυκλοφορίας αγρότη-μελισσοκόμου (.docx)

Βεβαίωση κυκλοφορίας αγρότη-μελισσοκόμου (.pdf)

Σημείωση: Η ταυτοπροσωπία του εργαζομένου/ης θα γίνεται με την επίδειξη της ταυτότητας του/της και του μελισσοκομικού βιβλιαρίου.