Εκτύπωση

Ο συνεταιρισμός απευθύνεσαι σε μελισσοκόμους και μη και γνωστοποιεί ότι διαθέτει βάζα γυάλινα του κιλού από 32 λεπτά και μεταλλικό κουτί με το λογότυπο του συνεταιρισμού από 55 λεπτά.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον πρόεδρο.