Ενημερωτικό Έντυπο για τα προγράμματα της Μελισσοκομίας, δείτε εδώ: 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/MeliMelissokomia/entipo_progr_melissokomias110913.pdf