Ο μελισσοκομικός συνεταιρισμός καλεί τα μέλη του να δηλώσουν τις ποσότητες από βάζα και κουτιά που επιθυμούν να προμηθευτούν, ώστε να κάνουμε έρευνα αγοράς και ομαδική παραγγελία για να πετύχουμε καλύτερες τιμές.