ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
& ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 «ΕΘΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ»

Σας υπενθυμίζουμε ότι, όλοι οι ενεργοί μελισσοκόμοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν έως τις 20 Οκτωβρίου 2021 δήλωση κατεχόμενων κυψελών.

Η κατάθεση των δηλώσεων κατεχόμενων κυψελών γίνεται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ) της κάθε περιοχής, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέσω διαχειριστικής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.&Τ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Η δήλωση κατεχόμενων κυψελών είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και θα πρέπει να γίνεται μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 20ης Οκτωβρίου κάθε έτους.

Η μη κατάθεσή της συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται στην υπ΄ αριθμ: 104/106513 Φ.Ε.Κ. 1560/17-04-2021 απόφαση για το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο.